Salon i serwis samochodów marki Fiat, Mitsubishi, Seat, Isuzu, Subaru. Używane samochody na sprzedaż

Opis projektu

Projekt polega na zakupie nieruchomości niezabudowanej, budowie na jej terenie budynku salonu, w którym będą sprzedawane samochody min. 3 konkurujących ze sobą marek oraz części serwisowej wraz z wyposażeniem w innowacyjną technologię. W ramach projektu planuje się także zagospodarowanie terenu otaczającego nowo- powstały budynek wraz z budową 60 nowych miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) oraz wjazdu na teren działki. Do nowo-powstałego budynku zostanie przeniesione dotychczasowe wyposażenie salonu, które wykorzystywane jest obecnie w naszej siedzibie na ul. Szubińskiej 8. Dzięki realizacji projektu stworzona zostanie kompleksowa oferta, w której zostaną wykorzystane innowacyjne na skalę polską technologie organizacji (salon multibrandowy) oraz świadczenia usług serwisu (technologie, które zostaną wykorzystane do świadczenia usług przez salon oraz serwis są przedmiotem opinii o innowacyjności dołączonych do dokumentacji technicznej- załącznik 22.1)

Realizacja planowanej przez nas inwestycji będzie składała się z 3 etapów.

I. Zakup nieruchomościna ul. Fordońskiej – nieruchomość niezabudowana nr działki 22/10 w obrębie 255, Bydgoszcz.

II. Budowa budynku salonu oraz części serwisowej

- roboty ziemne;

- fundamenty;

- izolacja fundamentów;

- konstrukcja stalowa;

- elewacja zewnętrzna ścian;

- pokrycie dachu;

- ściany murowane;

- konstrukcje parteru;

- tynki zewnętrzne-

- posadzki;

- fasady szklane;

- stolarka okienna;

- stolarka drzwiowa;

- rynny, rury, blacharka;

- wykończenie posadzek;

- wykończenie wnętrz;

- bramy wjazdowe;

- kanalizacja deszczowa;

- zagospodarowanie terenu;

- prace geodezyjne;

- instalacja elektryczna;

- instalacja wentylacyjna;

- instalacja kanalizacyjna i wodociągowa;

- instalacja C.O.;

- instalacja teleinformatyczna;

- wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa;

- nadzór inwestycji- inżynier kontraktu.

III. Wyposażenie nowopowstałego budynku:

- automatyczna myjnia bezdotykowa;

- autorobot;

- system diagnostyczny- geometria;

- sieć diagnostyczna;

- oprogramowanie sieci diagnostycznej;

- oprogramowanie DMS;

- dźwigniki specjalistyczne;

- examiner HD;

- serwis, przechowalnia ogumienia;

- urządzenia wyposażenia lakierni;

- zestawy komputerowe;

- zestaw drobnych narzędzi naprawczych;

- serwer;

- centrala telefoniczna, switch;

- monitoring serwisu zintegrowany z systemem podglądu dla klienta.

Wszystkie prace budowlane zostaną przeprowadzone w kolejności zgodnej z zasadami sztuki budowlanej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Sposób implementacji oraz działalności technologii wykorzystanej w trakcie świadczenia usług serwisowych stanowi nasze know-how i jest przedmiotem opinii o innowacyjności, co również gwarantuje poprawne jego wdrożenie. Wyposażenie salonu samochodowego zostanie przez nas przeniesione z obecnej lokalizacji po wybudowaniu budynku, we własnym zakresie i na własny koszt. Gwarantowało będzie ono poprawną działalność części salonowej obiektu, a sposób jego optymalnego wykorzystania jest nam dobrze znany ze względu na doświadczenia jakie w tej kwestii posiadamy.

UE

Projekt Wprowadzenie nowej jakości na krajowym rynku motoryzacyjnym poprzez budowę multi-salonu oraz innowacyjnego serwisu samochodowego przez Reiski Auto Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa. Więcej o Projekcie Multi-Salon...